Marika Skärvik

Företagsledare, entreprenör och inspiratör

Marika har varit i ledande positioner under mer än 30 år och har tilldelats utmärkelsen Årets Chef. Hon leder idag flera företag operativt som VD och har flertalet styrelseuppdrag. Utöver sina operativa uppdrag, verkar hon i flera olika områden inom ledarskap och affärsutveckling och är även författare till två böcker.

Affärsmentor

Marika jobbar med en modell för kunskapsutbyte, där rådgivning med konkreta verktyg i form av en Preferensanalys™ och forskningsbaserade digitala tjänster ingår. Affärsmentorskapet innehåller allt ifrån konkret hjälp och rådgivning kopplat till de utmaningar som ledare står inför i vardagen , till verksamhetsutveckling och affärsplanering. Syftet är att stärka ledaren i att nå sina mål med verksamheten och sitt ledarskap.

Föreläsningar

Marika föreläser med fokus på ledarskap i praktiken och vardagen. Hon har bl a tilldelats utmärkelsen ”Utmärkt föreläsare” av Chefsnätverket CLOSE. Som en del av föreläsningarna, bjuder hon på beprövade praktiska modeller och verktyg som kan appliceras direkt i vardagen för att stärka både ledaren i rollen som chef och för sitt team. 

Advisor och styrelse

Marika har många års erfarenhet av styrelsearbete och som advisor i både börsnoterade bolag och onoterade entreprenörsdrivna bolag i ett flertal olika branscher.

Böcker

Marika har skrivit böcker om ledarskap och hur man kan bygga och utveckla potentialen i en organisation på ett mer modernt och effektivt sätt.

Skicka ett meddelande

Vill du komma i kontakt hör gärna av dig!

    Företagsledare, entreprenör och inspiratör

    Marika har varit i ledande positioner under mer än 30 år och har tilldelats utmärkelsen Årets Chef. Hon leder idag flera företag operativt som VD och har flertalet styrelseuppdrag. Utöver sina operativa uppdrag, verkar hon i flera olika områden inom ledarskap och affärsutveckling och är även författare till två böcker.