Marika Skärvik

Böcker

Marika har skrivit böcker om ledarskap och hur man kan bygga och utveckla potentialen i en organisation på ett mer modernt och effektivt sätt.

Läs mer och beställ

http://instantbook.se/product/omanskligt-mansklig/ Tryckt bok

http://instantbook.se/product/lurad/ Tryckt bok

https://www.bokus.com/bok/9789170409530/lurad-slapp-myten-om-att-det-ar-din-personlighet-som-skapar-framgang/ e-bok

Lurad? - Släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång

Det är inte vem du är som skapar framgång, det är vad du gör! Oavsett vad du jobbar med eller ägnar din fritid åt, är kunskapen om ditt tillvägagångsätt något som ger dig större makt över hur du skapar just dina resultat. Tyvärr är det alltför få som kan beskriva hur de gjorde för att uppnå sina resultat, positiva eller mindre positiva. Genom att få ett bättre grepp om och skapa medvetenhet och insikt om just DITT sätt, kan du bättre styra din egen framgång.

Boken innehåller en mix av kunskap, övningar och intressanta berättelser från verkligheten, som ger dig verktyg att styra din egen framgång och skapa medvetenhet om ditt eget och andras agerande bortom personlighetstyper.

Omänskligt mänsklig- när empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap

Som chef och ledare är empati en nödvändighet, men empatin kan ibland ställa till det för dig. Har du någon gång känt att din empatiska förmåga inte bara varit av godo utan också ett slags hinder och till nackdel? När det mänskliga ledarskapet möter det omänskliga, vinner ofta det senare. Hur ska man agera i en allt tuffare omgivning utan att tappa greppet?
I den här boken bjuder författaren frikostigt på ett antal självupplevda och modigt berättade historier från sina år som chef och ledare. Historierna blandas med konkreta och praktiska råd och verktyg att ha med i din chefsvardag. Boken vänder sig till alla chefer som behöver inspiration och manar till mod!

Skicka ett meddelande​

Vill du komma i kontakt hör gärna av dig!