Om Marika Skärvik​

Marika Skärvik är en ledare med lång erfaren i operativa chefsroller i olika verksamheter och branscher. Fokus har varit på hur man får verksamheter, organisationer och medarbetare att hantera förändringar och utvecklas.

Efter att ha fått utmärkelsen Årets Chef, engagerade hon sig djupare i ledarskapsfrågor och har vid många tillfällen anlitats som föreläsare, parallellt med sina olika VD-jobb. Hon har fått utmärkelsen ”Utmärkt föreläsare” av Chefsnätverket CLOSE vilket endast tilldelas ett fåtal. Hon föreläser både för Näringsliv och Offentlig sektor.

Pedagogik och ett ständigt lärande är ett av hennes stora mantran. Hon är därför också aktiv som affärsmentor för att dela med sig av sin kunskap, ge inspiration och stötta chefer samt dess medarbetare med konkreta verktyg som fungerar i vardagen. Hon har även varit listad som en av de mäktigaste kvinnorna i näringslivet av Veckans Affärer. Hon har också ett antal styrelseuppdrag sedan början av 2000-talet.

Marikas intresse för kunskap och utveckling inom olika områden har också resulterat i författarskap. Hon har skrivit den populära ledarskapsboken: ”Omänskligt mänsklig”- när empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap.

I hennes senaste bok: “Lurad?- släpp myten om att det är din personlighet som skapar framgång”, vänder hon på begreppen att sätta människor i olika fack och istället fokusera på kunskapen om VAD och HUR man går tillväga. Boken är en praktisk handbok som kan användas av alla, både privat och i sina jobb för att ta tillvara den egna förmågan bättre.

Idag är hon VD för PerformancePotential som har utvecklat en metod som hjälper verksamheter att åskådliggöra VAD och HUR man kommer att implementera lagda strategier, vilket bidrar till konkreta resultat. Att utveckla kunskapen om VAD och HUR man går tillväga ger både organisation och individ ett verktyg att snabbare hantera förändringar och utveckla förmågan till långsiktigt förbättringsarbete. Digitala verktyg i form av en Preferensanalys™ kombineras med lärande och kunskapshöjande insatser som är långsiktigt mätbara och hållbara över tid.

Skicka ett meddelande

Vill du komma i kontakt hör gärna av dig!