Fokus på värderingar kan vara läpparnas bekännelse

 En ny undersökning visar att trots att majoriteten av cheferna i olika organisationer anger att värderingar är grunden i verksamhetskulturen och en av de viktigaste faktorerna när de anställer och vidareutvecklar medarbetarna hanteras oftast arbetet utan strukturerade processer eller objektiv hantering. Arbetet sker istället baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

https://vdtidningen.se/fokus-pa-varderingar-kan-vara-lapparnas-bekannelse/