Varför krackelerar värdegrundsarbetet?

VÄRDEGRUNDSARBETE Många företag lägger stor vikt vid att formulera sin värdegrund och när den väl är satt läggs mycket energi på att få medarbetarna med på tåget. Men frågan är hur effektivt allt detta är? Värderingar är trots allt något högst personligt och risken är stor att en gemensam värdegrund bara blir ”läpparnas bekännelse”.

https://vdtidningen.se/varfor-krackelerar-vardegrundsarbetet/